Sammanträdestider 2023

Kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens, nämndernas och helägda kommunala bolags sammanträdestider 2023. Endast kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten.      

Sammanträdestider 2023

Namn

jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec


KF
18.15


269

20


1


24


12

23KS

13.00

10

21

28


16

2026


7SN

13.15

11

8

15

19


1413

18

15

13


BUN

13.15

13

2-10

23

20

17

157


9

14


FKN

13.15

4

6


17


121111


RIAB

13.00


AKTAB

08.30


15

30

Års-

stämma

19


14186


AVAAB

14.30


16

30

Års-

stämma

19


1518


9

7


KFIA

08.30


16

30

Års-

stämma

19


14186


ABO

08.30


16

30

Års-

stämma

19


14186


Med reservation för eventuella ändringar.

Förklaring av förkortningar

KF = kommunfullmäktige

KS = kommunstyrelsen

SN = socialnämnden

BUN = barn- och utbildningsnämnden

FKN = fritids- och kulturnämnden

RIAB = Rådhuset i Arboga AB

AKTAB = Arboga Kommunalteknik AB

AVAAB = Arboga Vatten och Avlopp AB

KFIA = Kommunfastigheter i Arboga AB

ABO = Arbogabostäder

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: