Sammanträdestider 2022

Kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens, nämndernas och helägda kommunala bolags sammanträdestider 2022. Endast kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten.      

Sammanträdestider 2022

Namn

jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec


KF
18.15


2710

21


2


25


20

24KS

13.00

11

22

29


17

2127


8SN

13.15

26

16

16

20


1514

19

16

14


BUN

13.15


3

10

21

19

168

13

17

15


FKN

13.15


1


19


146


8

13


RIAB

13.00


24
222114


AKTAB

08.30


9

16


6

4

15147


AVAAB

14.30


17


5


1615


9

6


KFIA

08.30


17


7


1615


10

8


ABO

08.30


17


7


1615


10

8


Med reservation för eventuella ändringar.

Förklaring av förkortningar

KF = kommunfullmäktige

KS = kommunstyrelsen

SN = socialnämnden

BUN = barn- och utbildningsnämnden

FKN = fritids- och kulturnämnden

RIAB = Rådhuset i Arboga AB

AKTAB = Arboga Kommunalteknik AB

AVAAB = Arboga Vatten och Avlopp AB

KFIA = Kommunfastigheter i Arboga AB

ABO = Arbogabostäder

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: