Sammanträdestider 2017

Här är kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas sammanträdestider för 2017. Det är endast kommunfullmäktiges sammanträden som är öppna för allmänheten.      

Sammanträdestider

Namn

jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

 

KF
18.15

Inställt

23

30

27

inställt

21


inställt

28

26

23

14

 

KS

13.15

10

7

14

11

9

7


inställt

12

10

7,28


 

TN

13.15

 

1

7

5

3

86

4

1

6

 

SN

13.15

25

22

29

19

17

20


23

6,20

18

15

13

 

BUN

13.15

25

22


5, 21

31
13

26


13

 

FKN

13.15

18

22


5


146

25


13

 

Med reservation för eventuella ändringar.

Förklaring av förkortningar

KF = kommunfullmäktige

KS = kommunstyrelsen

TN = tekniska nämnden

SN = socialnämnden

BUN = barn- och utbildningsnämnden

FKN = fritids- och kulturnämnden

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 30 oktober 2017

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer