Förebyggande rådet

Här finns minnesanteckningar från förebyggande rådets möten.

Önskar du ta del av tidigare protokoll från Folkhälsorådet eller Brottsförebyggande rådet är du välkommen att kontakta Arboga kommun på telefon 0589-870 00.

År 2022
År 2021
År 2020
År 2019
År 2018
År 2017
År 2016

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: