Strategisk och ekonomisk plan

I Strategisk och ekonomisk plan fastställer kommunfullmäktige  (KF) årligen kommunens vision, strategiska områden, övergripande mål och rambudget.

Förvaltningsorganisationen ska verkställa politikernas beslut samt följa upp och återrapportera till politiken. Genom tät uppföljning och tydliga mål kan de politiska intentionerna uppfyllas med en effektivare verksamhet.

Beslut i kommunfullmäktige om Strategisk och ekonomisk plan 2018-2020

  • Skattesatsen för 2018 fastställs till 22,41 kronor vilket är oförändrat jämfört med 2017.
  • Kommunens värdegrund, vision samt KF:s mål och mått antas.
  • Kommunstyrlesen bemyndigas att låna 84 mkr för att finansiera investeringar.
  • Pensionsåtaganden redovisas enligt fullfondsmodellen.
  • Den ekonomiska ramen 2018 minskas med 11 mkr jämfört med ramen 2017.
  • Styrelsen och nämnderna ska redovisa konsekvenser för verksamheten 2019 om den ekonomiska ramen minskas med  1,5 % jämfört med 2018.
  • Strategisk och ekonomisk plan för åren 2018-2020 antas.
Bild på Strategisk och ekonomisk plan

Här kan du läsa förenklat om kommunens budget.

Länk till Budget i korthetPDF

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 15 maj 2018

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer