Årsredovisningar och delårsrapporter

Arboga kommuns årsredovisning innehåller en översikt över kommunens ekonomiska ställning och verksamhet under det senaste året. Delårsrapporten sammanfattar årets första åtta månader.

Årsredovisning 2015 i PDF-format

Klicka på bilden för läsa Årsredovisningen

Snabba fakta

  • Kommunens resultat för år 2015 blev 23,2 mkr (18,0 mkr 2014)
  • Nämnderna visar ett resultat på minus 4 mkr (minus 4 mkr 2014)
  • Nämndernas nettoinvesteringar uppgick till 46 mkr (49 mkr 2014)
  • Befolkningen i Arboga var 13 858 personer vid årsskiftet 2015/2016 och har ökat med 227 personer sedan föregående årsskifte
  • Vid årsskiftet 2015/2016 hade kommunen 999 tillsvidareanställda vilket är 25 fler än året innan 

Måluppfyllelse 2015

Så här såg måluppfyllelsen inom respektive strategiskt område ut år 2015. Mätarna anger en samlad bedömning av uppfyllelsen av målen inom det strategiska området.

 

Mer detaljer om kommunens övergripande mål och måluppfylleslse kan du läsa i Årsredovisningen.PDF

Måluppfyllnad 2015

Vill du veta mer om hur kommunen styrs läs Strategisk och ekonomisk plan

Så här fördelades pengarna år 2015

Här ser du hur mycket av en hundralapp som gick till respektive verksamhet 2015.

Bilden visar hur pengarna fördelades på olika verksamheter år 2015

Klicka på bilden för att se den i ett större format.

Delårsrapport

Delårsrapporten sammanfattar årets första åtta månader.

Läs delårsrapport 2016PDF PDF

Vill du läsa äldre årsredovisningar och delårsrapporter? Välkommen att kontakta ekonomikontoret.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 30 januari 2017

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer