Årsredovisningar och delårsrapporter

Arboga kommuns årsredovisning innehåller en översikt över kommunens ekonomiska ställning och verksamhet under det senaste året. Delårsrapporten sammanfattar årets första åtta månader.

Snabba fakta

  • Kommunens resultat för år 2017 blev 18,7 mkr (89,3 mkr 2016) Det positiva resultatet beror huvudsakligen på engångsintäkter.
  • Nämnderna visar ett resultat på plus 5,3 mkr (plus 40,4 mkr 2016)
  • Nämndernas nettoinvesteringar uppgick till 87,3 mkr (95,3 mkr 2016)
  • Befolkningen i Arboga var 13 934 personer vid årsskiftet 2017/2018 och har ökat med 31 personer sedan föregående årsskifte (13 903)
  • Vid årsskiftet 2017/2018 hade kommunen                                    1 065 tillsvidareanställda vilket är 4 fler än året innan 
  • Kommunfullmäktige beslutade

Vill du veta mer om hur kommunen styrs läs Strategisk och ekonomisk plan

Delårsrapport

Delårsrapporten sammanfattar årets första åtta månader.

Läs delårsrapport 2016PDF PDF

Vill du läsa äldre årsredovisningar och delårsrapporter? Välkommen att kontakta ekonomikontoret.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 15 maj 2018

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer