Kommunrevisionen

Revisorerna är valda av kommunfullmäktige. De är ett av fullmäktiges instrument för att kontrollera att kommunens verksamhet inriktas och bedrivs på ett för medborgarna ändamålsenligt sätt.

Revisionen granskar kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet, ekonomisk redovisning med mera. Revisionen är en resurs som hjälper till att utveckla och effektivisera den kommunala verksamheten. Varje år granskas kommunens årsredovisning och delårsrapport. Dessutom fastställer revisionen en plan över vad som ska granskas under året. Planen kan komma att justeras på grund av någon särskild händelse.

 

Kommunrevisionen består av fem revisorer som till sin hjälp har sakkunniga biträden. Varje revisor fullgör sitt uppdrag självständigt.

Ledamöter

Ordförande

Jan-Erik Isaksson (S), Telefon: 0589-106 22

 

Bertil Bresell (S), telefon 070-309 87 01

Anette Grund (S), telefon 070-600 76 64

Per-Gunnar Persson (M), telefon 0589-896 78

Sixten Öhman (L), telefon 070-667 18 72

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 09 maj 2018

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer