Tillgänglighetsrådet

Tillgänglighetsrådet är en sammanslagning av handikapprådet och trafiksäkerhetsrådet. Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för tillgänglighetsrådet.

Rådets sammanträden

Rådet träffas två till fyra gånger per år.

Här kan du läsa minnesanteckningar från tillgänglighetsrådet

 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: