Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd

Det finns en gemensam överförmyndarnämnd för Köping, Arboga Kungsör, Hallstahammar och Surahammar. Överförmyndarnämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap

Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn, eller myndiga personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.

Utsedd ledamot från Arboga
Elias Wäfors (KD)


Utsedd ersättare från Arboga
Mikael Skott (KD)


Mer information om vad det innebär att ha en god man, förvaltare eller förmyndare samt det gemensamma överförmyndarkansliet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: