Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar för kommunens gator, parker, skogar och mark, vatten- och avloppsverksamhet samt den fysiska planeringen som består av att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser. Till tekniska nämndens ansvarsområde hör även kommunens kostverksamhet och lokalvård.

Tekniska nämndens arbetsutskott utgör även kommunens trafiknämnd. Här kan du läsa mer om trafiknämnden.

Ledamöter

Ordförande

Carl-Erik Almskoug (OPA)

Telefon: 070-330 14 46
E-post: carl-erik.almskoug@arboga.se

 

Vice ordförande

Mikael von Melsted (MP)

Telefon: 076-648 54 04

E-post: mikael.melsted@telia.com

 

Andre vice ordförande

Ola Eriksson (S)

Telefon: 070-340 94 45
E-post: ola.eriksson@arboga.se

 
Anders Bjurström (M)
Bo Axelsson (M)

Ingemar Johansson (L)
Christer Löwenhamn (V)
Jonas Stenzelius (KD)
Börje Blomqvist (S)
Lars Lindén (S)
Mikael Hedberg (S)
Ove Janse (S)
Tony Pehrsson (SD)

Ersättare

Stefan Bäck (M)

Erik Jirovsky (L)

Lars Löfgren (C)

Marcus Grönberg (KD)

Razmus Schagerström (S)

Maria Junttila (S)

Malin Dahlsberg (S)

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 11 oktober 2018

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer