Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för ett brett område inom omsorg, stöd och hjälp exempelvis arbetsmarknadsfrågor, familjerådgivning, alkoholtillstånd och handikappomsorg.

Ledamöter

Ordförande

Marie-Louise Söderström (C)

Telefon: 076-516 47 98
E-post: marie-louise.soderstrom@arboga.se


Vice ordförande

Kjell Wendin (KD)
E-post kjell.wendin@arboga.se

Bild på Anders Röhfors.

Andre vice ordförande

Per Olov Lindqvist (S)
E-post perolov.lindqvist@arboga.se    


Christina Johansson (M)
Majd Khedr (M)

Ingemar Johansson (L)

Lizzie Hultqvist (V)
Karin Nilsson (MP)

Helene Molander (S)
Kjell Persson (S)

Pia Östlund (S)
Ronald Winther (SD)

Lars Falck (SD)

Ersättare

Elvy Nilsson (M)
Lars Göran Nyberg (C)

Maud Cargerman (L)

Stefan Hjalmarsson (OPA)

Kerstin Rosenkvist (S )

Susanne Andersson (S)  

Martin Nyqvist (SD)  

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: