Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har en överordnad roll i den kommunala organisationen och är kommunens ledande nämnd.

Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomi och leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen i Arboga har 13 ledamöter och sju ersättare.

Ledamöter i kommunstyrelsen

Ordförande

Jonna Lindman (M)
Telefon: 0589-870 49
Telefon: 073-765 70 01
E-post: jonna.lindman@arboga.se

Bild på Jonna Lindman

Vice ordförande

Håkan Tomasson (M)
Telefon: 073- 765 70 04
E-post: hakan.tomasson@arboga.se

Bild på Marianne Samuelsson.

Andre vice ordförande

Andreas Silversten (S)
Telefon: 073-662 03 61
E-post: andreas.silversten@arboga.se

Bild på Andreas Silversten.

Kevin Söderlund (M)
E-post: kevin.soderlund@arboga.se

Dan Avdic Karlsson (V)
E-post: dan.karlsson@arboga.se

Bild på Hans Ivarsson.

Richard Fallqvist (L)
E-post: richard.fallqvist@arboga.se

 

Carl-Erik Almskoug (OPA)
E-post: carl-erik.almskoug@arboga.se

Bild på Carl-Erik Almskoug.

Kjell Wendin (KD)
E-post: kjell.wndin@arboga.se

Sara Axelsson (S)

E-post: sara.axelssongustafsson@arboga.se

Bild på Carl-Erik Almskoug.

Kerstin Rosenkvist (S)
E-post: kerstin.rosenkvist@arboga.se

Bild på Kerstin Rosenkvist.

Bo Molander (S)
E-post: bo.molander@arboga.se

 

 

Tony Pehrsson (SD)
E-post: tony.pehrsson@arboga.se

Bild på Tony Pehrsson.

Martin Nyqvist (SD)
E-post: martin.nyqvist@arboga.se

Bild på Jonna Lindman.

Ersättare

Marianne Samuelsson (L)
E-post: marianne.samuelsson@arboga.se


Hans Ivarsson (C)
E-post: hans.ivarsson@arboga.se


Marie-Louise Söderström (C)
E-post: marie-louise.soderstrom@arboga.se


Anders Frants (MP)
E-post: anders.frants@arboga.se


Ove Janse (S)
E-post: ove.janse@arboga.se


Per-Olov Lindqvist (S)

E-post: per-olov.lindqvist@arboga.se


Stefan Gunnarsson (SD)

E-post: stefan.gunnarsson@arboga.se

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: