Kommunal- och samordningsförbund

Västra Mälardalens Kommunalförbund

Västra Mälardalens Kommunalförbund består av Köpings, Arboga och Kungsörs kommuner. Förbundet startade sin verksamhet år 2004. I verksamheten ingår räddningstjänst, sotningsfrågor, renhållningsansvar, lönekontor, telefoni, IT, inköpsverksamhet samt krisberedskap.

 

Arboga kommuns andel av kommunernas bidrag är 27 procent. Prestationsrelaterade tjänster, som telefoni och IT, faktureras utifrån utnyttjande.

 

Du kan läsa mer om Västra Mälardalens Kommunalförbund på förbundets webbplats.

Västra Mälardalens Myndighetsförbund

Västra Mälardalens myndighetsförbund bildades i januari 2011 och består av miljö- och byggverksamheterna i Arboga och Kungsörs kommun.

Kommunalförbundet fullgör kommunernas uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, bygglovområdet samt de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av någon nämnd inom dessa områden.

 

Mer om förbundet, dess verksamhet och kontaktuppgifter.

Samordningsförbundet Västra Mälardalen

Samordningsförbundet Västra Mälardalen arbetar för att utveckla samverkan mellan myndigheterna inom rehabiliteringsområdet.

 

Samordningsförbundet Västra Mälardalen består av arbetsförmedlingen, landstinget Västmanland, försäkringskassan, Arboga kommun, Köpings kommun och Kungsörs kommun. Arboga kommuns andel i förbundet är 7,5 procent.

 

Samordningsförbundet Västra Mälardalen har en webbplats, där du kan läsa mer om förbundets verksamhet.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 25 maj 2018

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer