Vi använder kakor (cookies) på vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa. Läs mer om de kakor vi använder på arboga.se

Hel- eller delägda kommunala bolag

Här är de kommunala bolag som Arboga kommun är hel- eller delägare i.

Arboga Vatten och Avlopp AB

Arboga Vatten och Avlopp (AVAAB) är ett helägt kommunalt bolag som har till föremål för sin verksamhet att inom Arboga kommun producera och distribuera dricksvatten, omhänderta och rena avloppsvatten och dagvatten samt driva annan därmed förenlig verksamhet.


Bolagsordning för Arboga Vatten och Avlopp ABPDF

Ägardirektiv för Arboga Vatten och Avlopp ABPDF

Arboga Kommunalteknik AB

Arboga Kommunalteknik (AKTAB) är ett helägt kommunalt bolag som har till föremål för sin verksamhet att inom Arboga kommun förvalta och bedriva drift av kommunens mark- och infrastruktur samt lokalvård. Bolaget ansvarar också för utredning, projektering och utförande av investering och exploateringsprojekt, och annan därmed förenlig verksamhet.


Bolagsordning för Arboga Kommunalteknik ABPDF

Ägardirektiv för Arboga Kommunalteknik ABPDF

Rådhuset i Arboga AB

Rådhuset i Arboga AB bildades i januari 2011 och är ett av kommunen helägt bolag. Bolaget har två helägda dotterbolag, Arbogabostäder AB och Kommunfastigheter i Arboga AB.


Bolagsordning för Rådhuset i Arboga ABPDF

Ägardirektiv för Rådhuset i Arboga AB och dess dotterbolag, Arbogabostäder AB och Kommunfastigheter i Arboga ABPDF

Arbogabostäder AB

Arbogabostäder (ABO) är ett helägt kommunalt bolag som har till föremål för sin verksamhet att inom Arboga kommun förvärva, äga, bebygga och förvalta fastigheter och byggnader med huvudsakligen bostäder.


Bolagsordning för Arbogabostäder ABPDF

ABO:s webbplats

Kommunfastigheter i Arboga AB

Kommunfastigheter är ett helägt kommunalt bolag som har till föremål för sin verksamhet att inom Arboga kommun förvärva, äga, hyra, bebygga och förvalta fastigheter och byggnader som huvudsakligen används för kommunens verksamheter.


Bolagsordning för Kommunfastigheter i Arboga ABPDF

Sturestadens Fastighets AB

Bolaget ägs till 50 procent av Arboga kommun och till 50 procent av Byggnadsfirman Lund AB. Bolaget äger och förvaltar fastigheter inom Arboga kommun för kommunikationsändamål och företagsetableringar.

Sturestadens Fastighets AB har tre helägda dotterbolag, Marieborgs Lagerfastigheter i Arboga AB Norra Skogen Fastighets AB och Seniorbostäder i Arboga AB.


Bolagsordning för Sturestadens Fastighets ABPDF

Konsortialavtal för Sturestadens Fastighets ABPDF

Sturestadens Fastighets AB:s webbplats

Övriga bolag

Arboga kommun har ägarintressen i Mälarenergi Elnät AB med 10,2 procent och Västmanlands Lokaltrafik AB (VL) med 2,73 procent. Kommunen är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening.

Mälarenergi:s webbplats

Västmanlands Lokaltrafik AB:s webbplats

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer