Förvaltningar

Tjänstemannaorganisationen i Arboga består av fyra förvaltningar. Förvaltningarna sköter den dagliga verksamheten, förbereder ärenden till nämnder och styrelser samt genomför politiska beslut.

Högste tjänsteman är kommundirektören. Tillsammans med förvaltningscheferna samordnar kommundirektören den kommunala verksamheten.


Arboga kommuns förvaltningar är:

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 25 juni 2019

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer