Kommunens organisation

Kommunen är en politiskt styrd organisation och kommunfullmäktige är det högst beslutande organet. Vid de politiska valen, vart fjärde år, väljer du som medborgare vilka politiska partier som ska vara representerade i kommunfullmäktige.

Under kommunfullmäktige finns kommunstyrelsen, nämnder och ett antal hel- eller delägda företag och organisationer.

Arboga kommuns organisation

Arboga kommuns organisation. Klicka på bilden för att se den i ett större format.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: