Strategisk och ekonomisk plan

Strategisk och ekonomisk plan är kommunens mål och budget.
I den fastställer kommunfullmäktige årligen kommunens vision, strategiska områden, övergripande mål och rambudget.

Den strategiska och ekonomiska planen har ett flerårigt perspektiv och nämnderna ansvarar för att verksamheten finansieras inom de ekonomiska ramarna och bedrivs enligt beslutade mål och riktlinjer.

Förvaltningarna ska verkställa politikernas beslut, följa upp och återrapportera. Det görs bland annat i kommunens årsredovisning.


Beslut i kommunfullmäktige om Strategisk och ekonomisk plan 2019-2021

  • Skattesatsen för 2019 fastställs till 22,41 kronor vilket är oförändrat jämfört med 2018.
  • Kommunens värdegrund, vision samt kommunfullmäktiges mål gäller och mätningar antas.
  • Kommunstyrlesen bemyndigas att låna 32 150 000 kronor för att finansiera investeringar.
  • Pensionsåtaganden redovisas enligt fullfondsmodellen.
  • Den ekonomiska ramen 2019 minskas med 11 miljoner kronor jämfört med ramen 2018.
  • Styrelsen och nämnderna ska redovisa konsekvenser för verksamheten 2020 om den ekonomiska ramen minskas med  1,5 % jämfört med 2019.
  • Strategisk och ekonomisk plan för åren 2019-2021 antas.
Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 03 april 2019

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer