Arboga kommuns arkiv

Ur Arboga stads första fullmäktigeprotokoll 1863-01-14. 

Ur Arboga stads första fullmäktigeprotokoll 1863-01-14.

I kommunalförordningarna 1862 stadgades att alla städer med mer än 3000 invånare skulle ha ett stadsfullmäktige. Den 16:de december samma år valdes Arbogas första stadsfullmäktige, som bestod av 21 män.


Förteckningarna över "Arboga kommuns arkiv 1863-1970" är till stora delar tillgängliga i fulltext via bibliotekets webbkatalog. Förutom Arboga stads och landskommunens arkiv ingår även förteckningarna över tidigare Himmeta, Medåkers, Säterbo och Västra Skedvi kommuner.


Man kan, med några få undantag, bara söka och se vilket material som finns i kommunens arkiv. Vill du till exempel se vilka elever som gick i Hamre skola 1932, kan du söka på skolans namn och få uppgift om vilka förteckningar som finns i arkivet.

För att få tillgång till skolmatrikeln eller andra dokument måste du kontakta kommunens arkivarie Per Ove Eklöf.
Epost: per.o.eklof@vmkfb.se

Telefon: 0221-67 00 89


Kommunens arkiv hålller nu på att flyttas över till Västmanlands och Örebro läns nya Arkivcentrum på Köpingsvägen 12. För information om flytten av kommunens arkiv till Arkivcentrum, kontakta Per Ove Eklöf.
Epost: per.o.eklof@vmkfb.se


Läs mer på Arkivcentrum Arbogas webbplats.

E-post till Arkivcentrum: info@arkivcentrumarboga.se

Länkar:

  • Arkiv Västmanland är den länstäckande organisationen för enskilda arkiv i Västmanland. Deras webb har information om arkivtjänster, forskarservice och aktiviteter.
  • Landstinget Västmanlands webbsida för kultur kan du läsa om hur landstinget stöder kulturaktiviteter i länet, bland annat läsfrämjande utvecklingsprojekt.
  • Länsstyrelsen i Västmanland arbetar bland annat med kulturmiljöfrågor. Om det kan du läsa mer på deras webb.
  • Nationella arkivdatabasen når du via Riksarkivets webb. Här finns information om och kontaktuppgifter till arkiv i hela landet.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: