Synpunkter och förslag

Här kan du lämna synpunkter, klagomål, tips eller förslag om kommunens verksamheter. Ditt mejl tas emot av kommunstyrelseförvaltningen som därefter skickar det vidare till ansvarig förvaltning.

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedia har rätt att ta del av innehållet. E-post registreras, precis som vanlig post, hos respektive myndighet (förvaltning). Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.


Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella eller känsliga uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta Arboga kommun på telefon.

Dataskyddsförordningen, GDPR

I dataskyddsförordningen finns regler om hur personuppgifter får behandlas.


Genom att klicka på "skicka" godkänner du att Arboga kommun sparar de uppgifter du har lämnat, till exempel namn och e-postadress, för att vi ska kunna nå dig när vi ska svara.
Personuppgifter (frivilligt)


Personuppgifter (frivilligt)

Här skriver du din synpunkt.

Kryssa i om du vill ha ett svar eller ej.


Kryssa i om du vill ha ett svar eller ej.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: