Medborgarförslag

Alla som är folkbokförda i Arboga kan väcka förslag i kommunfullmäktige, så kallat medborgarförslag.

Medborgarförslaget ska lämnas in på en särskild blankett. Blanketten måste vara undertecknad. Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag. 

Medborgarförslaget väcks genom att det lämnas in till kanslienheten. Det kan även lämnas till kommunfullmäktiges presidium vid ett fullmäktigesammanträde.


Medborgarförslaget behandlas antingen i fullmäktige eller i den nämnd som kommunfullmäktige överlåter behandlingen till. Information om detta kommer att lämnas till den person som lämnat in förslaget.


Den som lämnat medborgarförslaget meddelas om förslag till beslut och vid vilket sammanträde ärendet kommer att behandlas.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: