Socialnämndens protokoll 2023-01-11

Anslag/Bevis

Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2023-01-11

Paragrafer

§ 1 - § 16

Anslaget publicerades

2023-01-17

Anslaget tas ner

2023-02-08

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, rådhuset Arboga


Dokument

Socialnämndens protokoll 2023-01-11 Pdf, 176.9 kB.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: