Kommunfullmäktiges valberednings protokoll 2023-01-11

Anslag/Bevis

Organ

Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum

2023-01-11

Paragrafer

§ 1 - § 6

Anslaget publicerades

2023-01-16

Anslaget tas ner

1023-02-07

Förvaringsplats för protokollet

Rådhuset Arboga


Protokoll Pdf, 134.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: