Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2022-09-15

Anslag/Bevis

Organ

Nämndens namn

Sammanträdesdatum

2022-09-15

Paragrafer

66-78

Anslaget publicerades

2022-09-20

Anslaget tas ner

2022-10-12

Förvaringsplats för protokollet

Rådhuset Arboga


Dokument

Barn- och utbildningsnämndens protokoll Pdf, 620.7 kB.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: