Samordningsförbundet Västra Mälardalens protokoll 2022-08-24

Anslag/Bevis

Organ

Samordningsförbundet Västra Mälardalen

Sammanträdesdatum

2022-08-24

Paragrafer

§ 25 - § 34

Anslaget publicerades

2022-09-09

Anslaget tas ner

2022-10-01

Förvaringsplats för protokollet

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, Nibblesbackevägen 17, Köping


Dokument

Protokoll 2022-08-24 (pdf)


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: