Fritids- och kulturnämndens protokoll 2022-09-06

Anslag/Bevis

Organ

Fritids- och kulturnämnden

Sammanträdesdatum

2022-09-06

Paragrafer

37-53

Anslaget publicerades

2022-09-09

Anslaget tas ner

2022-10-01

Förvaringsplats för protokollet

Rådhuset Arboga


Dokument

Fritids- och kulturnämndens protokoll 2022-09-06 Pdf, 653.1 kB.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: