Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-09-01

Anslag/Bevis

Organ

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-09-01

Paragrafer

46-53

Anslaget publicerades

2022-09-08

Anslaget tas ner

2022-09-30

Förvaringsplats för protokollet

Rådhuset Arboga


Dokument

Barn- utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-09-01 Pdf, 555.1 kB.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: