Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-08-31

Anslag/Bevis

Organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-08-31

Paragrafer

§ 175-§ 194

Anslaget publicerades

2022-09-06

Anslaget tas ner

2022-09-28

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Rådhuset Arboga

 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: