Barn- och utbildningsnämndens vidaredelegationsbeslut till och med 2018-01-31

Anslag/Bevis

Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

ÅÅÅÅ-MM-DD

Paragrafer

XXXX-XXXX

Anslaget publicerades

2018-02-13

Anslaget tas ner

2018-03-07

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningsförvaltningen

 

Dokument

Vidaredelegationsbeslut till och med 2018-01-31PDF

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 13 februari 2018

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer