Kungörelse om beslutat lov

Västra Mälardalens Myndighetsförbund har fattat beslut om lov på nedan fastighet. Beslutet om lovet kommer att kungöras genom ett meddelande i Post- och Inrikes tidningar den 2020-02-12.
Plan- och bygglagen 9 kap 41a §

 

Fastighet:

STURESTADEN 3:1 (Kapellgatan 2A), Arboga kommun

Ärende:

Bygglov uppsättning av informationstavlor (skyltar)

Beslutsdatum:

2020-02-07

Ärendenr:

BLOV 2020-000008

 

Handlingar finns tillgängliga på Västra Mälardalens Myndighetsförbund, Bygglovenheten, Gunnarsrovägen 2, 732 21 Arboga.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 10 februari 2020

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer