Publicerad

Lågt vattentryck på Brattberget

Exempelbild

Vissa abonnenter på Brattberget upplever just nu ett lägre vattentryck än vanligt i kranarna. Orsaken till det låga trycket är en vattenläcka på en matarledning. Reparationsarbetet beräknas att pågå i 6-8 veckor.


Under tiden kommer Arboga vatten och avlopp använda en provisorisk vattenledning för att stödja vattenleveransen. Arbetet med att driftsätta den provisoriska vattenledningen kommer att pågå under vecka 3.


Under tiden som reparationsarbetet pågår kan man dricka vattnet som vanligt.


Vid frågor kontakta Arboga vatten och avlopp via mejl avaab@arboga.se eller telefon 0589-68 70 00.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: