Ändring av detaljplan upphävande av del av Torpstång 1:3 och 2:2

Upphävande av del av Datljplan Torpstång 1:3 och 2:2 Är ute på samråd 19 juni - 19 augusti.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplaneändringen är att upphäva den del av detaljplanen för Torpstång 1:3 och 2:2 som omfattar fastigheten Torpstång 2:2, för att möjliggöra annan markanvändning än vad som tillåts idag. Detaljplanens genomförandetid har gått ut och detaljplanen har aldrig realiserats på fastigheten Torpstång 2:2 och fastighetsägaren ges möjlighet att använda fastigheten för annan verksamhet.

Samråd

Detaljplaneändringen är ute på samråd 19 juni - 19 augusti. Synpunkter på förslaget skickas in till Arboga kommun via mail samhallsbyggnadsenheten@arboga.se eller via brev till Arboga kommun, box 45, 732 21 Arboga.

Dokument till planförslaget

Planhandling Pdf, 2 MB.

 

 

Senast uppdaterad:

Kontakt

Arboga kommun

Postadress
Arboga kommun
Box 45, 732 21 Arboga

Besöksadress
Rådhuset, Smedjegatan 5

Telefon- och öppettider

Måndag-torsdag: 7.30–16.30
Fredag: 7.30–15.00

Alla röda dagar har Rådhuset och växeln stängt.
Dag före röd dag stänger vi 12.00.