Vattenskyddsområde Hjälmaren

Arboga kommun har tagit fram ett nytt förslag till vattenskyddsområde. Detta görs för att främja en hälsosam och god miljö och skydda dricksvattenförsörjningen från Hjälmaren. Du är välkommen till informationsutställning på Arboga bibliotek!

Utställningen äger rum i biblioteket den 4 november till den 29 november. Den 13 november kommer utställningen vara bemannad klockan 17.00–19.00. Då finns det möjlighet att ställa frågor till representanter från Arboga kommun och Västra Mälardalens myndighetsförbund.


Vid utställningarna finns det möjlighet att ta del av och lämna synpunkter på de framarbetade förslagen till vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter för vattentäkterna. När synpunkter på förslaget har behandlats lämnar vi in förslaget till länsstyrelsen. De kommer därefter att fastställa vattenskyddsområdets avgränsning och tillhörande vattenskyddsföreskrifter. Mer information hittar du i dokumenten nedan.


Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 06 november 2019

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer