Vanliga frågor om dricksvatten

Mjukt eller hårt vatten?

Arbogas vatten har hårdhetsgrad 4,5 ºdh (tyska grader) och Götlunda och Lungers vatten har ca 4 ºdh. Enligt skalan är 2-5 ºdh mjukt vatten.

Om vattnet är hårt eller mjukt beror på innehållet av kalcium och magnesium. Ju större mängd desto hårdare. Om ett vatten bedöms som mjukt eller hårt mäts i tyska grader - ºdh. Är värdet över 10 räknas vattnet som hårt. Både kalcium och magnesium är viktiga mineral som kroppen behöver. Från medelhårt vatten får vi i oss ca fem procent av dagsbehovet.

En nackdel med hårtvatten är att det vid uppvärmning fäller kalcium som kan orsaka beläggningar i t.ex. kastruller, kaffebryggare och varmvattenberedare. Beläggningarna kan du ganska enkelt ta bort med citronsyra. En annan nackdel är att tvättmedelsförbrukningen ökar.

Varför ser vattnet vitt ut när det kommer ur kranen?

Orsaken är att det finns små, små luftbubblor i vattnet. Luftbubblor kan bildas när trycket sjunker i ledningen. eller genom att luft blandas in i vattenstrålen i kranen. Nya kranar har ofta luftinblandning för att minska vattenförbrukningen) Om man fyller ett glas med vatten och låter det stå någon minut försvinner luften och vattnet blir klart.

Är vatten på flaska bättre än kranvattnet?

För kranvatten gäller strängare gränsvärden för både bakterier och salthalt, eftersom det levereras till så många människor. Flaskvatten kan innehålla höga salthalter, t ex natrium- och fluoridjoner, och bör därför inte ges till små barn. Prisskillnaden är stor. En liter vatten på flaska kostar 15 kronor. En liter kranvatten kostar i snitt cirka 4,5 öre med fasta avgifter. Då får också vattnet levererat direkt i kranen dygnet runt, borttransporterat och renat vid avloppsverket. Därför tycker vi att kranvatten är bäst!

Bör jag åtgärda vattenkranen om den droppar?

Ja. En vattenkran som droppar dygnet runt läcker större mängder vatten och kostar mer än man tror, särskilt om det är varmvatten.

Hur ska jag vattna gräsmattan för att inte slösa med vattnet?

För att hålla nere vattenräkningen bör man undvika att vattna i trädgården på dagen då det är varmt och soligt och en stor del av vattnet avdunstar.

Kan det vara skadligt att dricka klorerat dricksvatten?

Klorering görs för att döda eventuella skadliga mikroorganismer i dricksvattnet. Både Livsmedelsverket och WHO anser att fördelarna med klorering överväger nackdelarna.

I Arboga använder vi alltid minsta möjliga tillsats av klor. Vi har dubbla mätutrustningar med dubbla larm för att hålla hög säkerhet och undvika fel doseringar. Därför är det inte skadligt att dricka det klorerade vattnet.

Kan det finnas radon i dricksvattnet?

Dricksvatten levererat från Arboga kommuns vattenverk innehåller inte radon.

Vilka krav ställs på dricksvattnet?

I Livsmedelsverkets kungörelse om dricksvatten finns angivet vilka krav som ställs på producenten (vattenverket) och distribution och tillsyn mm. Där finns också angivet olika gränsvärden och krav på larm.

Vem testar kvalitén på dricksvattnet?

Kommunen skickar prover varje vecka till ett godkänt (ackrediterat) laboratorium där dricksvattnet analyseras med avseende på mikrobiologisk och kemisk kvalitet.

Vad kan jag göra för att skydda vattentäkterna?

  • Vara uppmärksam på skyltar som talar om att man passerar gränsen till ett vattenskyddsområde.
  • Känna till att inom ett vattenskyddsområde får man inte handskas med kemikalier på ett sådant sätt att spill kommer på marken (t.e.x olja eller bekämpningsmedel).
  • Vidare ska hantering med gödsel och avlopp ske med stor försiktighet så att inget läcker till grundvattnet.
  • Fastighetsägare och företagare belägna inom ett vattenskyddsområde har att visa särskild försiktighet för att inte skada vattentäkten (kontakta kommunen för detaljerad information).

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: