Dricksvatten

Dricksvattnet är vårt mest kontrollerade livsmedel. Vi har tillgång till det dygnet runt direkt i kranen. Det är gott, hälsosamt, lokalproducerat och kostar bara 4,5 öre per liter. I priset ingår även skydd av vattentäkter, rening av avloppsvattnet och hantering av dagvatten.

Du kan antingen ha kommunalt vatten eller egen brunn.

Alla vattenverk, som producerar det kommunala vattnet, följer Livsmedelsverkets högt ställda kvalitetskriterier för dricksvatten. Ett antal gränsvärden har satts upp och utifrån dessa undersöks dricksvattnet regelbundet under produktionen för att säkerställa att det inte innehåller några oönskade mikroorganismer eller kemiska ämnen.

Har du egen brunn måste du själv kontrollera att vattenkvaliteten är god.

Vad används vårt dricksvatten till?

Det kommunala dricksvattnet, där ingår inte egna brunnar, används inte bara för att dricka utan även till mycket annat. Till exempel att tvätta sig med, för att spola i toaletten, fylla badbassänger och inom industrin.


I Sverige förbrukar vi i genomsnitt 160 liter vatten per person och dygn.

  • 60 liter för personlig hygien.
  • 30 liter för toalettspolning.
  • 30 liter för disk.
  • 20 liter för tvätt.
  • 10 liter för mat och dryck. 
  • 10 liter övrigt. 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: