Mätverksamhet

Mätverksamheten omfattar många olika typer av uppdrag, både internt och externt. Vi använder traditionell mätningsteknik men även GPS-teknik, det vill säga mätning med hjälp av satelliter. Kontakta oss gärna för mätuppdrag!

Beställning av mätuppdrag

Beställning av mätuppdrag görs på blankett som du hittar i kommunens blankettarkiv. När efterfrågad information är ifylld kan du skicka in blanketten via e-post eller skicka den med vanlig postgång.

Aktuella priser finns i kart- och mättaxan.

Exempel på uppdrag:

  • Utstakning
  • Förrättningsmätning
  • Avvägning
  • Detaljmätning
  • Stommätning

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: