Exempelbild från MediaflowPro

Pågående program och detaljplaner

Här informerar vi om planer som är ute för samråd eller utställning. Det kan gälla översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser som upprättas enligt plan- och bygglagens regler.

 

De olika skedena i planprocessen avser att förbättra beslutsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan från alla berörda intressenter, statliga och kommunala myndigheter, fastighetsägare, boende, allmänhet med flera. Alla som har ett väsentligt intresse av planförslaget ska få information och ges möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

För planprocesser i flera steg gäller att synpunkter som lämnas i ett tidigt skede har större chans att bli tillgodosedda än de som kommer in när planen snart ska antas.

 

Välkommen att lämna synpunkter på våra aktuella planärenden! Synpunkter, som ska registreras och följa ett planärende, bör skickas till tekniska förvaltningens gemensamma e-brevlåda: tekniska@arboga.se

Pågående program och detaljplaner

Typ

Beskrivning

Status

Datum

Detaljplan

Marknaden 1 och 3

Antagen

2017-12-06

Detaljplan

Åbrinken etapp 2

Antagen

2017-12-06

Detaljplan

Del av Prästgärdet 2:1

Antagen

2017-12-06

Detaljplan

Södra Brattberget

Samråd

26 okt- 16 nov 2017

Detaljplan

Vasahallen

Samråd

22 nov - 13 dec 2017

Detaljplan

Medborgarhuset

Samråd

 7 nov - 28 nov 2017

Detaljplan

Del av Måla 2:1 och Måla 1:11

Granskning

2 nov - 24 nov 2016

Detaljplan

Strömsnäs

Utredning


Detaljplan

Åbrinken Etapp 3

Utredning


Ändring av Detaljplan

Marieborg

Utredning


Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 14 december 2017

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer