Översiktsplan 2030 - utställningshandling

Flygfoto Arboga tätort

Planförslaget Framtidens Arboga – Översiktsplan för Arboga kommun med utblick mot 2030 var ute på samråd före sommaren. De synpunkter som inkommit under samrådet har sammanställts och kommenterats i ett utlåtande. Ett slutgiltigt förslag med kartor, miljökonsekvensbeskrivning och LIS-bilaga har därefter tagits fram. I samrådsredogörelsen finns hela kommunens svar och samtliga inkomna synpunkter. Översiktsplanen ska bidra till att skapa en levande kommun med fler bostäder, företag och verksamheter, samtidigt som vi utvecklar stadens unika miljöer och närhet till grönska och vatten.

Arboga kommun är inne i en expansiv fas. Planens inriktning, att vi ska ha planeringsberedskap för en befolkningsökning som motsvarar 15 000 invånare 2030, ligger fast. Det innebär att planeringen behöver möjliggöra 40-50 nya bostäder i Arboga om året. Förslaget till ny översiktsplan visar var de bostäderna kan placeras och anger kommunens intention för hur planeringen bör se ut.

Översiktsplanen är ett måldokument som ska bidra till att skapa en levande kommun med fler bostäder, företag och verksamheter, samtidigt som vi utvecklar stadens unika miljöer och närhet till grönska och vatten. I samband med revideringen av översiktsplanen har även sex områden för Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) tagits fram.

Nu är planen redo att ställas ut och det finns återigen möjlighet att lämna synpunkter. Utställningstiden pågår 11 oktober till 11 december 2017. Under utställningsperioden kommer handlingarna att finnas på Arboga bibliotek, på rådhuset och på kommunens webbplats. Eventuella revideringar kan göras i översiktsplanen även efter utställningen. Målet är att översiktsplan för Arboga kommun kan prövas för antagande i början av 2018.

Här kan du läsa alla handlingar som hör till översiktsplanen

Här kan du läsa kommunens förslag med kartor, miljökonsekvensbeskrivning, LIS-bilaga och samrådsredogörelse.

 

Planförslag Framtidens Arboga – Översiktsplan för Arboga kommun med utblick mot 2030PDF

 

LIS-bilaga (Landsbygdsutveckling i strandnära läge, bilaga 1PDF

 

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), bilaga 2PDF

 

SamrådsredogörelsePDF

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 16 oktober 2017

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer