Vi använder kakor (cookies) på vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa. Läs mer om de kakor vi använder på arboga.se
Flygfoto Arboga

Översiktsplan

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen och visar hur kommunen avser en utveckling av mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska bevaras och utvecklas.


Översiktsplanen ska ta hänsyn till både allmänna intressen och riksintressen samt ange en inriktning för utvecklingen i kommunen ur ett långsiktigt perspektiv. Översiktsplanen är inte ett juridiskt bindande dokument utan ska vara vägledande vid detaljplanering och bygglov.

Till översiktsplanen kan fördjupningar eller tillägg göras för ett specifikt område där en högre detaljeringsgrad krävs. Det kan också handla om att man vill utreda vissa områden utifrån vissa specifika frågor så som exempelvis vindkraft, översvämningar eller infrastruktur. Processen för att ta fram en översiktsplan liknar den för att ta fram en detaljplan.


Boverkets webbplats har information om processen för översiktsplanering.

Gällande översiktsplan

Arboga kommuns översiktsplan antogs i mars 2018 och har utblick mot 2030. Översiktsplanen är ett måldokument som ska bidra till att skapa en levande kommun med fler bostäder, företag och verksamheter, samtidigt som vi utvecklar stadens unika miljöer och närhet till grönska och vatten. Översiktsplanen innehåller även en LIS-bilaga (Landsbygdsutveckling i strandnära läge) samt en Miljökonsekvensbeskrivning. 


Framtidens Arboga - Översiktsplan för Arboga kommun med utblick mot 2030. Pdf, 17.9 MB.


Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS), bilaga 1 till översiktsplanen Pdf, 5.8 MB..


Miljökonsekvensbeskrivning, bilaga 2 till översiktsplanen. Pdf, 591 kB.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer