Lämna din synpunkt om var i Arboga kommun nya bostäder bäst bör placeras

Arboga kommun har en vision om att växa till 15 000 invånare till 2030. Det skulle kräva ett tillskott av 500-550 nya bostäder.

 

Översiktsplanen pekar ut ett antal möjliga platser för ny bebyggelse i Arboga tätort. Var tycker du att den bör placeras? Karta över förslagen hittar du på sidan 60 i den reviderade översiktsplanen.

Multiple selection


Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 09 maj 2017

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer