Översiktsplan 2030

Arboga kommun är inne i en expansiv fas med målet att bli 15 000 invånare till 2030. Översiktsplanen ska bidra till att skapa en levande kommun med fler bostäder, företag och verksamheter, samtidigt som vi utvecklar stadens unika miljöer och närhet till grönska och vatten.

En reviderad översiktsplan för Arboga kommun har tagits fram. Nu är det dags för dig och andra att lämna synpunkter och påverka innehållet. Det hjälper oss att förbättra översiktsplanen. Du har möjligheten att lämna synpunkter under tiden 9 maj till och med den 9 juli 2017.

Lämna dina synpunkter

Här kan du lämna skriftliga synpunkter på förslaget.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 09 maj 2017

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer