Exempelbild från MediaflowPro

Detaljplan för fastigheten Sturehallen 1 m.fl.

En ny detaljplan för fastigheten Sturehallen 1 m.fl. har tagits fram. Detaljplanen antogs av tekniska nämnden den 8 juni 2016 och vann laga kraft den 11 juli 2016.

Planområdet innefattar Stureskolan och Sturehallen och är beläget norr om Arboga stadskärna och angränsande till friidrottsanläggningen Sturevallen. Planområdet avgränsas av järnvägen i norr, Skandiagatan i väster och i söder av Centrumleden. Området omfattar ca 3,5 hektar.

Den nya detaljplanen möjliggör en fastighetsreglering där angränsande parkering och parkmark är tänkt att inkluderas i samma fastighet som Hantverkaren 3 (Stureskolan) respektive Sturehallen 1 (idrottshallen). Detaljplanen ska fortsatt möjliggöra för skola samt idrott. Utöver detta medges även kontor i syfte att tillgodose eventuella förändrade behov och önskemål.

För att ta del av handlingarna klickar du på länken nedan:

Detaljplanehandlingar för fastigheten Sturehallen 1 m.fl.PDF

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 30 januari 2017

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer