Exempelbild från MediaflowPro

Detaljplan för fastigheten Holmsätter 1:43 samt del av Holmsätter 1:29 (Fasanens förskola)

Tekniska nämnden beslutade den 8 juni 2016 att anta detaljplanen för Holmsätter 1:43 samt Holmsätter 1:29 (Fasanens Förskola) i Götlunda , Arboga Kommun, Västmanlands län vilket anslogs på Kommunens anslagstavla den 14 juni 2016.

Efter överklagande till Mark och Miljödomstolen som avslagit överklagandet enligt dombeslut den 21 november 2016 vann detaljplanen laga kraft den 12 december 2016.

 

Aktuell fastighet ligger i ett villaområde väster om Kyrkvägen i Götlunda och avgränsas i väster av Fasanvägen.

 

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra för en ny förskola i Götlunda. Den nya detaljplanen medför att större yta avsätts för förskoleverksamheten.

 


Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 30 januari 2017

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer