Klimatförändringar och miljö

Det pågår ett aktivt arbete, både globalt, nationellt och regionalt för att minska den mänskliga påverkan på klimatet.  Ett viktigt område är att öka kunskapen och förändra beteendet när det gäller energianvändning och klimatpåverkan.

På en lokal nivå ligger ett stort ansvar på kommunerna då de har möjlighet att påverka bland annat energiförsörjning och transporter.

Energi- och klimatstrategi

Arboga kommun vill ta ett lokalt ansvar för att energieffektivisera och minska utsläppen av växthusgaser. I december 2009 antog kommunfullmäktige en Energi- och klimatstrategi för Arboga kommun. Strategin beskriver energiläget och befintliga utsläpp av växthusgaser samt övergripande mål och strategier.

 

Här kan du läsa Arboga kommuns Energi- och klimatstrategi. PDF

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 30 januari 2017

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer