Arboga station

Kollektivtrafik

Från Arboga är det inte långt till större städer och det går bra att resa med tåg. Både tåglinjerna Mälarbanan och Svealandsbanan trafikerar Arboga och resande till och från Stockholm kan välja båda sträckningarna. Restiden är cirka 1,5 timme. Stationen ligger centralt i Arboga. Pendlingen till och från Arboga är omfattande, både när det gäller arbets- och studiependling, En väl fungerande tåg- och busstrafik är på många sätt avgörande för det dagliga livet för många av kommunens invånare.

Resor med tåg
Resor med buss
Kompletteringstrafik
Tätortstrafik
Fler aktörer på Arboga station

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: