Stöd till solceller

Solen är en fantastisk energikälla. Varje timme träffas jordens yta av mer solenergi än vad vi sammanlagt konsumerar på ett helt år. Energin i solens strålar kan tas om hand på i huvudsak två olika sätt, dels omvandlas till värme med hjälp av solfångare eller till el med hjälp av solceller. Att installera solceller kostar, men det finns stöd som du kan få. Solceller är också en investering som kan ge intäkter i form av försäljning av överskottsel.

  • Solceller kostar ca 15 000- 20 000 kr per installerad kW
  • Solpanelerna fungerar bra i riktning från sydost till sydväst
  • Kontrollera om det behövs bygglov i den kommun som du bor i. Kravet på bygglov inom detaljplanelagt område togs bort 1 augusti 2018, men det finns fortfarande undantag.
  • Utrustningen som du installerar måste vara godkänd för att användas i elnätet. Det innebär att den elektriska anslutningen ska utföras av en behörig elektriker så det blir rätt och säkert.

Letar du efter mallar och guider?

Energimyndigheten har tagit fram en solelportal där du som privatperson, förening eller företag kan få hjälp med din solelinstallation. Du guidas steg för steg genom processen från idé till färdig anläggning; Solelportalen - en vägledning om solceller (energimyndigheten.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Gröna avdrag för privatpersoner

Är du intresserad av att producera solel? Då kan du få en skattereduktion för installationen av solcellsanläggningen. Från och med 1 januari 2021 börjar gröna skatteavdrag för privatpersoner att gälla, vilket ger dig ett avdrag på 15 % när du installerar solceller. Det fungerar på ett liknande sätt som ROT-avdrag och är inräknat direkt på fakturan så att du slipper ansöka om bidrag. Det får max uppgå till

50 000 kronor per år/person.


Du kan också få avdrag på 50 % om du vill installera ett lagringssystem för din egenproducerade el. Det nya gröna avdraget ersätter det tidigare investeringsstödet på 20 %.


Solcellsstöd för företag

Under 2021 förlängs solcellsstödet för företag och kommuner med 260 miljoner kronor. Ansökningsstoppet från sommaren 2020 ligger dock fortfarande kvar och därför kommer pengarna gå till de kommuner och företag som tidigare stått i kö för att få sin ansökan beviljad.

Länk till information om investeringsstöd för solceller Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inspirationsfilm för villaägare som skaffat solceller

https://youtu.be/-eduWxTXBtI

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: