Foto på växten Hällebräcka

Hällebräcka

I Arboga tätort finns en av få västmanländska växtplatser för växten Hällebräcka. Hällebräckan tros ursprungligen vara en hybrid mellan klippbräcka och grusbräcka och den finns endast i Sverige och Norge vilket ger oss ett stort ansvar att bevara dess livsmiljöer.

 

Hällebräckan är en ett- eller tvåårig växt som blir fem till 30 centimeter hög och blommar med vita blommor i maj-juni. Den växer på öppna platser som stenhällar, vägkanter och grusig mark med hög kalkhalt. Den är känslig för konkurrens från andra växter och för igenväxning och skuggning.

 

I Sverige hittar man arten i ett osammanhängande stråk från norra Roslagen, över Västmanland, Södermanland och Närke till Värmland och Dalsland. Detta stråk fortsätter sedan söder om Oslo i Norge. Hällebräcka är fridlyst och rödlistad som Sårbar (VU). För att gynna växten kan marken exempelvis behöva röjas eller betas.

 

Om du hittat hällebräcka, rapportera gärna fyndet till Länsstyrelsen eller Artportalen.

 

Åtgärdsprogram för hällebräcka, 2014-2018, på Naturvårdsverkets webbplats

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: