Sjögull

Sjögull är en vattenväxt som bildar stora mattor med blad på vattenytan. Det blir då svårare att utnyttja vattnen till bad, fiske och båttrafik. Växten planterades in i sjön Väringen på 1930-talet. Därifrån har den spridit sig till Arbogaån och vidare ut i Mälarens västra del Galten.

Kännetecken

Sjögull påminner i sitt utseende om näckrosor men bladen är mindre (cirka åtta centimeter långa), något kantigare och har ofta rödprickig undersida. Blomman som visar sig i juli-augusti är gul med fransiga kronblad. En annan växt som kan förväxlas med sjögull är dyblad men denna art är ej förankrad i botten, har blad som endast är omkring tre centimeter långa och har vit blomma.


Sjögull trivs i näringsrika vatten. Den kan växa både på mjuk och hård botten ned till cirka tre meters djup. Detta innebär att växten framför allt följer strandlinjen men på grunda bottnar kan den täcka stora ytor. I Väringen har växten vållat stora problem med igenväxning av grunda vikar och även i Galten kan den teoretiskt spridas överallt utom i muddrade farleder.


Till Sverige infördes arten som prydnadsväxt till trädgårdsdammar och säljs fortfarande i plantskolor. Arten har sin naturliga hemvist i sydligaste delarna av Europa och Mindre Asien.

Bekämpning

Vid slåtter och även vid båttrafik genom bestånden, riskerar växtdelar att spridas vidare i vattensystemet. Vid slåtter måste alla växtdelar därför tas om hand för att bekämpningen ska lyckas. Man kan även täcka över växtplatserna men begränsar då även bad- och båtmöjligheter.


Det är också viktigt att inte enbart bekämpa växten nedströms om nya växtdelar ständigt tillförs från andra delar av vattensystemet.


I Kungsörs kommun har man under flera år testat olika metoder för att bekämpa sjögull så effektivt som möjligt. I Arboga finns i dagsläget ingen samordnad bekämpning av sjögull i Arbogaån, men om du som markägare vill ha råd och information om vad du kan göra rekommenderas ett besök på Kungsörs kommuns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: