Stränder och stängsel

Allemansrätten ger alla människor rätt att nå fram till områden som är av betydelse för friluftslivet, till exempel stränder eller utkiksplatser.

Detta innebär att om ett område ska vara tillgängligt för allmänheten får fastighetsägaren inte begränsa framkomligheten. Behövs ett stängsel ska där finnas en grind eller stätta som gör det möjligt att passera.

 

Detta är också en anledning till att man inte får privatisera stränder och bryggor genom att placera ut möbler, krukväxter eller avspärrningar annat än om man har en tomt som når ned till vattnet. När strandskyddsdispenser ges ska en passage finnas mellan många byggnader och anordningar och stranden (undantag sådants som bryggor och båthus), just för att allmänheten har rätt att passera och att nyttja stranden. Det är vanligen bara mycket gammal bebyggelse eller inom tätort som hustomter faktiskt når ända ned till vattnet.

 

Det är Västra Mälardalens Myndighetsförbund som har tillsyn över att allemansrätten inte inskränkt, i Arboga och Kungsörs kommuner.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 09 augusti 2017

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer