Djur och natur i Arboga

Foto av landskap utmed Arbogaån

Under denna del av webbplatsen hittar du information om allemansrätten, värdefull natur och biologisk mångfald. Några arter av exempelvis invasiva eller fridlysta växter presenteras närmare, och du hittar lite tips när det gäller problem med både tama och vilda djur.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: