Bostadsanpassning

En ny lag om bostadsanpassningsbidrag träder i kraft den 1 juli 2018.

Information om bostadsanpassningsbidraget nedan kommer att uppdateras. Information om den nya lagen kan du hitta på Boverkets.se.

Om du på grund av din funktionsnedsättning behöver anpassa din bostad, med tekniska lösningar för att underlätta vardagen, kan du söka bidrag för bostadsanpassning. Syftet med en bostadsanpassning är att du ska kunna leva ett självständigt liv i eget boende. Ansökan om bidrag i Arboga kommun görs hos Västra Mälardalens Kommunalförbund.

Ladda ner vår broschyr här!

Ladda ner vår broschyr i pdf-format som du kan skriva ut (268 kb)

Vem kan ansöka om bidrag?

Bidraget är ett komplement till bygglagstiftningen. Syftet är att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt bidrag som en enskild person kan söka för att anpassa sin bostad. Du som har eller bor tillsammans med en person som har bestående funktionsnedsättning kan få bidrag för att anpassa din permanenta bostad. Även du som regelbundet tar hand om en person med funktionsnedsättning i din bostad kan få bidrag.

En förutsättning för att få bidrag är att åtgärden är nödvändig med hänsyn till funktionsnedsättningen och att behovet inte kan tillgodoses på enklare sätt, till exempel genom hjälpmedel eller omdisponering av bostaden. Åtgärderna ska inte höra till det normala underhållet av bostaden och behovet av åtgärder ska inte ha uppstått på grund av byggnadstekniska brister.

Vad kan jag få bidrag till?

Bidrag lämnas till åtgärder som rör bostadens fasta funktioner. Det kan inte användas till sådant som man normalt tar med sig när man flyttar som möbler, lampor eller hushållsmaskiner. Till bostadens fasta funktioner hör exempelvis:

  • Komma in i och ut ur bostaden. exempelvis ramp, dörrautomatik, trapphiss mm

  • Förflytta sig inom bostaden, exempelvis utjämning av trösklar, dörrbreddning

  • Laga mat och äta, exempelvis spisvakt, förstärkt belysning

  • Sköta sin hygien, exempelvis stödhandtag i dusch, badkarsborttagning

Anpassningen ska vara nödvändig med hänsyn till funktionsnedsättningen. Bidrag utgår inte heller om behovet kan täckas av hjälpmedel som tillhandahålls av landstinget. 

Du kan hitta mer information om bidraget i Boverkets handbok på Boverkets hemsida och du kan läsa lagen om bostadsanpassning som helhet på riksdagens hemsida.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 27 juni 2018

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer